Kongens opråb 09041940

Straks efter kapitulationen udsendte Kong Chr. X og statsminister Thorvald Stauning et såkaldt opråb til befolkningen. Det manede til ro og besindighed, samt til at adlyde alle som havde en myndighed at udøve. Dermed ønskede man at undgå provokationer overfor den tyske Værnemagt.
 
Proklamationen blev oplæst i radioen og slået op som plakater i mange byer.