Sirene-signaler

Straks fra krigens begyndelse forberedte man sig på luftangreb. Sirener skulle signalere til befolkningen om at gå i dækning.
 
I Dagbladet i maj 1940 kunne man se, hvor man kunne søgetilflugt:
 
 Læge H.P. Kristensen  Østergade 26 (30 personer)
 Cementstøber Marius Hansen  Østergade 53 (12)
 Flensborg Lageret  Østergade 18 (20) Indg. fra Møllegade.
 Købmand Otto Nielsen  Nygade 15 (159 Indg. fra Nørregade
 Grosserer Havskov Berthelsen  Nørregade 2 (30)
 Bager Hans Jensensens enke  Bredgade 74 (25
 Skjern Mølle  Torvet (50)
 Slagtermester Skouby Holm  Søndergade 2 (25)
 Bankkasserer A- Dalgaard-Jensen  Bredgade 8 (25)
 Opsynsmand Lindegaard
 Overportør Marius Jessen
 Pilealle 18 (10)
 Vestergade 21 (10)
 
Denne plakat med sirenesignaler hang i Ringkjøbing Banks lokaler.